PERINGATAN !!!
Iklan yang muncul tergantung minat pengunjung atau karena riwayat situs lain yang pernah dikunjungi. SELENGKAPNYA

ingin doa terkabul ?, baca ini dulu ! - allahumma anta khalaqtani


Hakikat doa adalah mewujudkan penghambaan seorang hamba kepada Tuhannya. Adakalanya Allah belum memberi yang kita mau, karena Dia Maha Tahu apa yang lebih kita butuhkan. اَللَّهُـمَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِـيْ، وَأَنْتَ تَهْدِيْنِـيْ، وَأَنْتَ تُطْعِمُنِـيْ وَأَنْتَ تَسْقِيْنِـيْ، وَأَنْتَ تُمِيْتُنِـي، وَأَنْتَ تُحْيِيْنِـيْ ALLOOHUMMA ANTA KHOLAQTANII, WA ANTA TAHDIINII, WA ANTA TUTH-'IMUNII, WA ANTA TASQIINII, WA ANTA TUMIITUNII, WA ANTA TUHYIINII Ya Allah, Engkaulah yang menciptakan daku, memberikan petunjuk kepadaku, memberi makanan padaku, memberikan minuman kepadaku, mematikan daku, dan membangkitkan daku semula. Barangsiapa dipagi hari membaca : "Alloohumma anta kholaqtanii, dst", tiadalah ia minta sesuatu pada Allah SWT kecuali diberi Nya. (Ma’jamul Ausath Al Imam Tabrani) “Tidaklah seorang muslim memanjatkan do’a pada Allah selama tidak mengandung dosa dan memutuskan silaturahmi, melainkan Allah akan beri padanya tiga hal: [1] Allah akan segera mengabulkan do’anya, [2] Allah akan menyimpannya baginya di akhirat kelak, dan [3] Allah akan menghindarkan darinya kejelekan yang semisal.” (H.R. Ahmad)Tidak ada komentar