istighfar kabir - diajarkan langsung oleh Nabi Khidir kepada Imam Ahmad bin Idris


Dalam sebuah riwayat, istighfar kabir ini diajarkan kepada Syekh Ahmad ibn Idris oleh Nabi Khidir A.S. Sayid Muhammad bin Alwi al-Maliki pun mengutip redaksi istighfar kabir ini dalam kitab Abwabul Faraj.

No comments