33 ayat - bacalah tiap malam untuk keselamatan diri dan keluarga - ayat 33


Ayat 33 merupakan kumpulan beberapa ayat dalam al-quran sehingga total berjumlah 33 ayat. sangat dianjurkan diamalkan tiap malam khususnya, untuk perlindungan diri dan keluarga. al-baqarah 2 : 1-5 al-baqarah 2 : 255-257 al-baqarah 2 : 284-286 al-a'raf 7 : 54-56 al-isra 17 : 110-111 as-saffat 37 : 1-10 ar-rahman 55 : 33-35 al-hasyr 59 : 21-24 tambahan : as-saffat 37 : 11 al-jin 72 : 1-4

No comments