PERINGATAN !!!
Iklan yang muncul tergantung minat pengunjung atau karena riwayat situs lain yang pernah dikunjungi. SELENGKAPNYA

doa tahlil


BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM, ALHAMDU LILLAAHI ROBBIL ‘AALAMIIN, HAMDASY-SYAAKIRIIN, HAMDAN-NAA’IMIIN, HAMDAY-YUWAAFII NI’AMAHUU WAYUKAAFI-U MAZIIDAH, YAA ROBBANAA LAKALHAMDU KAMAA YAMMBA-GHII LIJALAALI WAJHIKA WA ‘A-ZHIIMI SUL-THOONIK, ALLOOHUMMA SHOLLI WASALLIM ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN WA ‘ALAA AALI SAYYIDINAA MUHAMMAD Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala Puji Bagi Allah Penguasa Alam Semesta, Sebagaimana Orang Yang Bersyukur Dan Orang Yang Mendapat Banyak Kenikmatan Memuji-Nya. Dengan Pujian Yang Sepadan Dan Nikmat-Nya Dan Memungkinkan Pertambahannya. Wahai Tuhan Kami, Pujian Hanyalah Untuk-Mu, Sebagaimana Yang Layak Akan Kemuliaan Mu Dan Keagungan Kekuasaan-Mu. Ya Allah, Limpahkanlah Sholawat Salam Atas Sayyidina Muhammad Dan Keluarga Beliau ALLOOHUMMA TAQOBBAL WA AU-SHIL TSAWAABA MAA QORO’NAAHU MINAL QUR-AANIL ‘A-ZHIIM, WAMAA HALLALNAA, WAMAA SABBAHNAA, WAMAS TAGHFARNAA, WAMAA SHOLLAINAA ‘ALAA SAYYIDINAA MUHAMMADIN SHOLLALLOOHU ‘ALAIHI WASALLAM, HADIYYATAN WAA-SHILATAN WAROHMAH, NAAZILATAN WABAROKATAN SYAAMILAH, ILAA HADHROTI HABIIBINAA WA-SYAFII’INAA WAQURROTI A’YUNINAA SAYYIDINAA WAMAULAANAA MUHAMMADIN SHOLLALLOOHU ‘ALAIHI WASALLAM, WA ILAA JAMII’I IKHWAANIHII MINAL AMMBIYAA-I WALMURSALIIN, WAL AULIYAA-I WASY-SYUHADAA-I WASH-SHOOLIHIIN, WASH-SHOHAABATI WATTAABI’IIN, WAL ‘ULAMAA-IL ‘AAMILIIN, WAL MU-SHONNIFIINAL MUKHLI-SHIIN, WAJAMII’IL MALAA-IKATIL MUQORROBIIN, KHU-SHUU-SHON ILAA SAYYIDINASY-SYAI-KHI ‘ABDIL QOODIRIL JAILAANII Ya Allah, Terimalah Dan Sampaikanlah Pahala Al-Qur'an Yang Kami Baca, Tahlil Kami, Tasbih Kami, Istigfar Kami Dan Salawat Kami Atas Sayyidina Muhammad SAW Sebagai Hadiah Yang Menjadi Penyambung, Sebagai Rahmat Yang Turun Dan Sebagai Berkah Yang Menyebar Kepada Kekasih Kami, Penolong Kami Dan Buah Hati Kami, Pemuka Dan Pemimpin Kami Sayyidina Muhammad SAW, Juga Kepada Seluruh Saudara Beliau Dari Kalangan Para Nabi Dan Rasul, Para Wali, Para Syuhada, Orang Saleh, Para Sahabat, Para Tabiin, Para Ulama Yang Mengamalkan Ilmunya, Para Pengarang Kitab Yang Ikhlas, Para Malaikat Yang Selalu Beribadah Dan Khususnya Sayyidina Syeikh Abdul Qadir Jailani TSUMMA ILAA JAMII’I AHLIL QUBUURI MINAL MUSLIMIINA WAL MUSLIMAAT, WAL MU’MINIINA WAL MU’MINAAT, MIM-MA-SYAARIQIL AR-DHI ILAA MA-GHOORIBIHAA BARRIHAA WABAHRIHAA KHU-SHUU-SHON ILAA AABAA-INAA WA UMMAHAATINAA WA AJDAADINAA WAJADDAATINAA WANA-KHUSH-SHU KHU-SHUU-SHON MANIJTAMA’NAA HAAHUNAA BISABABIHII WALI AJLIH Kemudian Kepada Seluruh Penghuni Kubur Dalam Kalangan Orang Islam Dan Beriman Baik Lelaki Dan Perempuan, Dari Belahan Bumi Timur Dan Barat, Di Darat Dan Di Laut, Terutama Ibu Bapak Kami, Datuk Dan Nenek Kami, Lebih Utamakan Lagi Kepada Orang Yang Menyebabkan Kami Berkumpul Di Sini ALLOOHUMMA ANZILIR-ROHMATA WALMAGH-FIROTA ‘ALAA AHLIL QUBUUR, MIN AHLI LAA ILAAHA ILLALLOOH MUHAMMADUR-ROSUULULLOOH, ALLOOHUMMA ARINAL HAQQO HAQQON WARZUQNAT-TIBAA’AH, WA ARINAL BAA-THILA BAA-THILAN WARZUQNAJ TINAABAH Ya Allah, Turunkanlah Rahmat Dan Ampunan Kepada Ahli Kubur Yang Mengucapkan 'LAA ILAAHA ILLALLOOH MUHAMMADUR-ROSUULULLOOH’ (Tidak Ada Tuhan Melainkan Allah, Muhammad Adalah Utusan Allah). Ya Allah, Tunjukkanlah Kepada Kami Kebenaran Adalah Suatu Kebenaran Dan Anugerahilah Kami Untuk Mengikutinya Dan Tunjukkanlah Kepada Kami Kebatilan Adalah Suatu Kebatilan Dan Anugerahilah Kami Untuk Menjauhinya ROBBANAA AATINAA FIDDUN-YAA HASANAH, WAFIL AA-KHIROTI HASANAH, WAQINAA ‘A-DZAA BANNAAR, SUBHAANA ROBBIKA ROBBIL ‘IZZATI ‘AMMAA YA-SHIFUUN, WASALAAMUN ‘ALAL MURSALIIN, WALHAMDU LILLAAHI ROBBIL ‘AALAMIIN Wahai Tuhan Kami, Anugerahkanlah Kepada Kami Kebaikan Dunia Akhirat, Dan Lindungilah Kami Dari Neraka. Maha Suci Tuhanmu, Tuhan Pemilik Kemuliaan, Dari Sifat Yang Mereka (Musuh-Nya) Berikan. Keselamatan Selalu Tertuju Kepada Para Rasul, Dan Segala Puji Bagi Allah Penguasa Alam Semesta ============================= doa tahlil,tahlil abuya uci,doa penutup,doa ampunan,yasin dan tahlil,bacaan tawasul lengkap,tahlil singkat,tawassul tahlil,tawasul tahlil,tahlil tercepat,tahlil dan yasin,tahlil lengkap,teks tahlil,tahlil arwah,doa arwah,doa tahlilan,doa tahlil arwah,bacaan tahlil arwah & doa,bacaan tahlil dan doa selamat,belajar tahlil,tahlil mudah,bacaan tahlil lengkap,bacaan tahlil dan doa arwah lengkap,yasinan dan tahlilan,bacaan tahlilan,belajar tahlilan,bacaan tahlil,tahlil,doa tahlil lengkap,mudah dihafal,tahlil merdu,yasin tahlil,inteam records,#doa #tahlil #islam,doa,nahdlatul ulama,tahlilan,bacaan tahlil dan doa arwah lengkap rumi,tawassul,tawasul,doa tawasul,tahlil yasin,yasin,doa harian,yasinan,doa pagi dan petang,kumpulan doa doa,dzikir dan doa,dzikir harian,doa tahlil merdu,hati al-quran doa tahlil,doa tahlilan lengkap,teks tawasul,doa tahlil dan artinya,selawat & marhaban doa tahlil,bacaan doa tahlil lengkap,doa tahlil teks dan terjemahan,doa tahlil arwah brunei,doa tahlil arwah lengkap rumi,doa tahlil arwah dan ziarah kubur,doa tahlil latin,doa tahlil singkat,doa tahlil panjang lengkap,doa setelah tahlil

Tidak ada komentar