PERINGATAN !!!
Iklan yang muncul tergantung minat pengunjung atau karena riwayat situs lain yang pernah dikunjungi. SELENGKAPNYA

Keutamaan Dzikir : laa ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa


Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering kali terjebak dalam kesibukan dunia yang serba cepat dan penuh dengan tantangan. Namun, di tengah hiruk-pikuk kehidupan, ada satu amalan yang memiliki keutamaan luar biasa, yaitu dzikir. Salah satu dzikir yang sangat dianjurkan adalah kalimat tahlil, "Laa Ilaha Illallah, Wahdahu Laa Syarikalah, Lahul Mulk Walahul Hamd, Yuhyii Wayumiit, Wahuwa 'Alaa Kulli Syai-in Qodiir."

 

Dalam kalimat ini, kita mengucapkan keesaan Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu bagi-Nya. Kita juga mengakui bahwa bagi-Nya lah kerajaan dan segala pujian. Allah-lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu.

 

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa mengucapkan ‘Laa Ilaha Illallah, Wahdahu Laa Syarikalah, Lahul Mulk Walahul Hamd, Yuhyii Wayumiit, Wahuwa 'Alaa Kulli Syai-in Qodiir’ dalam sehari 100 kali, itu sama pahalanya dengan membebaskan 10 hamba sahaya dan dituliskan untuknya 100 kebaikan, serta dihapuskan dari dirinya 100 kejelekan (dosa). Dzikir itu juga penjaga dirinya dari gangguan setan pada hari itu sampai sorenya. Dan tidak ada seorang pun yang datang membawa amal yang lebih baik daripada yang ia bawa, kecuali ada orang yang beramal lebih banyak daripada dirinya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

 

Dari hadits ini, kita dapat merasakan betapa besar keutamaan dzikir ini. Mengucapkan kalimat tahlil sebanyak 100 kali setiap hari memberikan pahala sebesar membebaskan 10 hamba sahaya, dihapuskan 100 kejelekan, dan dituliskan untuk kita 100 kebaikan. Ini adalah bentuk rahmat Allah yang luar biasa kepada hamba-Nya yang berusaha mendekatkan diri kepada-Nya.

 

Selain pahala yang besar, dzikir ini juga menjadi benteng pelindung dari gangguan setan. Dalam kesibukan kita, seringkali kita lupa bahwa setan selalu berusaha menggoda dan menjauhkan kita dari kebaikan. Dengan mengamalkan dzikir, kita membangun perlindungan diri dari pengaruh buruk setan, sehingga hati dan pikiran kita tetap terjaga dalam kebaikan.

 

Mari kita jadikan dzikir ini sebagai amalan sehari-hari kita. Dengan mengucapkan kalimat tahlil ini, kita tidak hanya mendekatkan diri kepada Allah tetapi juga meraih keberkahan dan perlindungan-Nya. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan istiqomah dalam berdzikir, sehingga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah.

==================
laa ilaha illallah wahdahu,laa ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu,dzikir laa ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku,laa ilaha illallah wahdahu laa syarikalah,hadits laa ilaha illallah wahdahu laa syarikalah,maksud laa ilaha illallah wahdahu la syarikalah,laa ilaha illallah wahdahu laa syarikalah arab,laa ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku,arti laa ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku,asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarikalah,asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarikalah lahul mulku,la ilaha illallah wahdahu laa syarikalah lahul mulku arab,tulisan arab asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarikalah,laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku arab,bacaan la ilaha illallah wahdahu laa syarikalah,la ilaha illallah wahdahu la sharika lahaul moulk,la ilaha illallah wahdahu la charika lahoul moulk,bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah arab,bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku,doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarikalah,laa ilaha illallah wahdahu laa syarikalah lahul mulku,laa ilaha illallah wahdahula syarikalah,fadhilah la ilaha illallah wahdahu laa syarikalah,allahu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,la ilaha illallah ho wahdahu,la ilaha illallah hu wahdahu,la ilaha illallah ho wahdahu la sharika lahu lahul mulku,la ilaha illallah ho wahdahu la sharika lahu maksud,la ilaha illallah ho wahdahu la sharika lahu ahadan samadan,la ilaha illallah hu wahdahu la syarikalah,la ilaha ilaha illallah wahdahu la sharika lahul mulku,la ilaha illallah wahdahu in arabic,kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,keutamaan laa ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku,keutamaan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku,la ilaha illallah wahdahu la syarikalah artinya,la ilaha illallah wahdahu laa syarikalah lahul mulku,la ilaha illallah wahdahu la,laa ilaha illallah wahdahula,la ilaha illallah wahdahu maksud,la ilaha illallah wahdahu la sharika manosi,la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku,laa ilaha illallah wahdahu la sharika lahu,allahu la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu,arti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,arti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku,laa ilaha illallah wahdahu sharika lahu lahul,la ilaha illallah wahdahu syarikalah,la ilaha illa allah wahdahu syarikalah,la ilaha illallah wahdahu laa syarikalah,la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu,tulisan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu laa syarikalah,la ilaha illallah wahdahu urdu,dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah,dzikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku,zikir la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku,laa ilaha illallah wahdahu la sharika 100 kali,la ilaha illallah wahdahu la sharika 100 times,whoever says la ilaha illallah wahdahu 100 times


Tidak ada komentar