PERINGATAN !!!
Iklan yang muncul tergantung minat pengunjung atau karena riwayat situs lain yang pernah dikunjungi. SELENGKAPNYA

Doa Jausyan Kabir Bait Ke-2: Memahami Doa Yang Penuh Makna: Meraih Perlindungan dan Kasih Sayang Allah


Doa adalah ungkapan hati yang penuh makna, menjadi jembatan antara manusia dengan Sang Pencipta. Di antara banyak doa yang diucapkan umat Islam, salah satu yang sering dikumandangkan adalah doa yang dimulai dengan kalimat "Yaa Sayyidas sâdât..."

 

Doa ini menyampaikan serangkaian permohonan kepada Allah, dengan menyebutkan berbagai nama dan sifat-Nya yang agung. Setiap kata yang terucap dalam doa ini mengandung makna yang dalam dan penuh harapan. Mari kita telaah lebih dalam tentang makna setiap kalimat dalam doa ini.

 

Yaa Sayyidas sâdât: Permohonan kepada Allah, Yang Maha Penghulu dari segala penghulu. Ini adalah pengakuan akan kedudukan dan keagungan Allah sebagai pemimpin tertinggi atas segala sesuatu.

 

Yâ Mujîbad da'awât: Allah adalah Yang Mengabulkan segala doa. Dengan menyebut nama ini, kita mengakui kekuasaan Allah dalam mendengar dan mengabulkan permohonan hamba-Nya.

 

Yâ Râfi'ad darajât: Allah adalah Yang Meninggikan derajat hamba-Nya. Ini mengingatkan kita akan kekuasaan-Nya dalam memberikan kehormatan dan kedudukan yang tinggi kepada mereka yang taat.

 

Yâ Waliyyal hasanât: Allah adalah Yang Memiliki semua kebaikan. Ini menegaskan bahwa segala kebaikan berasal dari Allah, dan Dia lah yang memberikan segala nikmat kepada hamba-Nya.

 

Yâ Ghâfiral khathîât: Allah adalah Yang Mengampuni segala kesalahan. Dengan menyebut nama ini, kita berharap atas rahmat dan ampunan-Nya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan.

 

Yâ Mu'thiyal mas-alât: Allah adalah Yang Memberi segala permintaan. Ini adalah pengakuan akan kemurahan Allah dalam memberikan apa yang diminta oleh hamba-Nya yang tulus.

 

Yâ Qâbilat tawbât: Allah adalah Yang Menerima segala taubat. Ini mengajarkan kita akan kesediaan Allah untuk menerima taubat hamba-Nya yang kembali kepada-Nya dengan sungguh-sungguh.

 

Yâ Sâmi'al ashwât: Allah adalah Yang Mendengar segala suara. Ini mengingatkan kita akan kehadiran-Nya yang senantiasa mendengar doa-doa hamba-Nya.

 

Yâ 'Alimal khafiyât: Allah adalah Yang Mengetahui segala yang tersembunyi. Ini adalah pengakuan atas pengetahuan Allah yang luas, bahwa tidak ada yang tersembunyi dari-Nya.

 

Yâ Dâfi'al baliyyât: Allah adalah Yang Menolak bala'. Dengan menyebut nama ini, kita berharap atas perlindungan Allah dari segala bencana dan musibah.

 

Doa ini diakhiri dengan pengakuan akan kesucian Allah dan permohonan perlindungan dari api neraka. Ini adalah bentuk kesadaran akan kebesaran Allah dan kebutuhan kita akan perlindungan-Nya.

 

Dengan memahami makna doa ini, kita diharapkan menjadi lebih dekat dengan Allah, mengakui keagungan dan kemurahan-Nya, serta memohon perlindungan dan ampunan-Nya dalam setiap langkah hidup kita. Amin.


Tidak ada komentar